Етикети

,

Ако не виждам кой води,
значи ли, че аз съм станала водач
и ятото следва движенията
на таза ми надолу и след това изправянето с кръгъл гръб,
вълната с начало пръсти на лява ръка
и край изпукване на последните-първи прешлени на врата,
докато главата отива назад в забранена извивка?

Едно лисичо рижо, отличително,
което го е нямало преди,
се проявява в краищата на косата ми
след натопяването й в солената вода.
И друг път сме се крили от дъжда в морето.
(ятото следва движенията ми)
Не виждам кой води,
аз водя,
докато не се обърна
с лице към гърба на следващия водач.

Advertisements